Index of /Handleidingen 2016


back back root root

Mails en andere documenten opslaan met JOIN Now.pdf
Gebruik favorieten en mijn documenten.pdf
Je schermen zelf aanpassen.pdf
Een adres aanpassen.pdf
Nieuwe stuf BG koppeling JOIN met de Gegevensmakelaar.pdf
Nota bijvoegen bij een uitgaande brief.pdf
Bekijken van vorige versies van een document.pdf
Maken van interne documenten.pdf
Bekijken van en werken vanuit je werkvoorraad.pdf
Toevoegen van bestanden aan documenten.pdf
Toevoegen van mails.pdf
Een uitgaande brief aanmaken.pdf
Het startscherm van JOIN.pdf
Verwijderen van documenten uit je werkvoorraad.pdf
Zoeken in Decos JOIN.pdf
Maken van een adreslijst voor een uitgaande brief.pdf
Zaakgericht registreren algemeen.pdf
Een zaak of brief doorsturen.pdf