Index of /projecten


back back root root

Verslag klankbordgroep ZC Kerklaan 04-07-2012 vastgesteld.pdf
Concept Raadsbesluit Stedenbouwkundig plan Zernike College Kerklaan.pdf
Inmeting boomkruinen.pdf
Conceptbesluit aanwijzen locatie herhuisvesting Zernike College.pdf
Raadsvoorstel aanwijzen locatie herhuisvesting Zernike College.pdf
Besluit raad aanwijzen locatie herhuisvesting Zernike College, besluitpunt 7.pdf
herhuisvesting zernike
Overzicht gebruikte documenten stedenbouwkundig plan Zernike College Kerklaan.pdf
Stedenbouwkundig plan Zernike College Kerklaan plan ontwerp juli 2012.pdf
Besluit raad stedenbouwkundig plan Zernike College Kerklaan, besluitpunt 13.pdf
Locatieonderzoek herhuisvesting Zernike College.pdf
Verslag klankbordgroep ZC Kerklaan 04-07-2012 concept.pdf
Beeldverslag bijeenkomst klankbordgroep 11-06-2012.pdf
Verslag klankbordgroep ZC Kerklaan 11-06-2012 vastgesteld.pdf
Verslag klankbordgroep ZC Kerklaan 25-06-2012 vastgesteld.pdf
Raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Zernike College Kerklaan.pdf